Koehler Garden Gnome - On Strike

Koehler Garden Gnome - On Strike

Koehler


Garden gnome garden decor . Stone and polyresin. 9.25""x 4""x 9"" high.
  • Garden gnome garden decor.
  • Stone and polyresin.
  • Size: 9.25""x 4""x 9"" high.
    Average Shipping Time: 10

  • Wildlife on Video